Маслихат

Буландынского района

bulmaslihat@mail.ru

Приемная - 8 (71646) 21441

Добавить в закладки

 

Выступление руководителя отдела архитектуры и градостроительства на сессии маслихата 16.02.21 г.

Выступление руководителя

отдела архитектуры и градостроительства на сессии маслихата 16.02.21 г.

Құрметті депутаттар!

«Ақмола облысы Бұланды ауданы Алтынды, Қараөзек, Капитоновка, Никольск ауылдарын дамыту және салу схемаларын әзірлеу» жобасы бойынша баяндама»

(Бас жоспардың жеңілдетілген нұсқалары).

«Ақмола облысы Бұланды ауданы Қараөзек және Алтынды ауылдарын дамыту және салу схемаларын әзірлеу (Бас жоспардың оңайлатылған нұсқалары)» жобала-рын «Казгипроград» жобалау институты «ЖШС 1, 2020 жылғы 07 шілдедегі №№12 және 13 шарттарға сәйкес және Никольское, Капитоновка ауылдарын дамыту және салу схемаларын әзірлеу (Бас жоспардың оңайлатылған нұсқалары)» жобаларын «ГРАДО» ЖШС жобалау институты 2020 жылғы 29 сәуірдегі №9, №8, шарттарға сәйкес Ақмола облысы» Бұланды ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі «ММ-мен орындалды.

Даму схемаларын әзірлеудің басты мақсаты ауылдарды әлеуметтік-экономика-лық және аумақтық дамытудың ұзақ мерзімді перспективаларын айқындау, олардың жоспарлау құрылымын, функционалдық қала құрылысын аймақтарға бөлуді, қо-лайлы мекендеу ортасын құруды қамтамасыз ететін инженерлік және көлік инфрақұ-рылымдарының қағидатты шешімдерін қалыптастыру болып табылады.

Жобаларда мынадай жобалық кезеңдер қабылданды:бастапқы жыл - 01.01-ге. Құрылыстың бірінші кезегі-2025 ж.; есептік мерзімі - 2035 ж.;

Алтынды

Алтынды ауылдық округінің әкімшілік орталығы болып табылатын Алтынды ауылы Ақмола облысы Бұланды ауданының шығыс бөлігінде, аудан орталығы-Ма-кинск қаласынан оңтүстік - шығысқа қарай 30 км жерде орналасқан.

01.01.2020 жылға Алтынды ауылдық округінде 1470 адам, оның ішінде Ал-тынды ауылында 830 адам тұрған.

Халықтың болжамды саны күрделі пайыз формуласы бойынша есептелген және мы-наларды құрайды: бірінші кезекте - 870 адам; есепті мерзімде - 1000 адам.

Алтынды ауылы орталықта жинақы орналасқан және солтүстік, шығыс және оңтүстік бөліктерінде бытыраңқы бір қабатты қоныс.

Іргелес аумақтарды талдау селолардың қоныстану аймағын аумақтық дамыту үшін санитарлық-гигиеналық және экологиялық жағдайлары бар табиғи және антропоген-дік сипаттағы бірқатар жоспарлы шектеулер бар екенін көрсетті.

Кешенді бағалау нәтижесінде Алтынды ауылын аумақтық дамыту мақсаттары үшін неғұрлым қолайлы аумақтар Баймырза өзенінен су қорғау белдеуін, сондай-ақ оның ағыны мен тоғандарынан, коммуналдық, өндірістік объектілерден санитарлық-қорғау аймақтарын және коммуникацияларды қорғау аймақтарын қоспағанда, ауыл-дың батыс және оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқандығы анықталды.

Сәулет-жоспарлау құрылымы және ауылдарды функционалдық аймақтарға бөлу қалыптасқан қала құрылысы жағдайының негізінде шешілді және халықтың өмір сүруі үшін неғұрлым оңтайлы және қолайлы орта құруға бағытталған.

Ауыл шегінде үш функционалдық аймақ бөлінген: Баймырза өзеніндегі қоныс-тану, өндірістік және қысқа мерзімді демалыс аймағы.

Ауылдың қоныстану аймағын үй маңындағы учаскелері бар бір қабатты құрылыстың тікбұрышты кварталдарымен қалыптастыруды жалғастыру ұсынылады.

Жобада жаңа аумақтарды үй-жай үлгісіндегі тұрғын үйлермен салуды жүзеге асыру ұсынылады. Бүкіл жобалау кезеңінде тұрғын үй қорының жалпы алаңы 9,0 мың м2, оның ішінде құрылыстың бірінші кезегіне - 6,51 мың м2 салу қажет.

Перспективада жұмыс істеп тұрған объектілерді ішінара қайта жаңарта отырып, сондай-ақ есептеулер мен нормативтік талаптар бойынша қажетті жаңа қызмет көр-сету объектілерін орналастыра отырып, жұмыс істеп тұрған қоғамдық орталықты одан әрі қалыптастыру көзделіп отыр.

Елді мекенге кіре берісте, Баймырза өзенінің және жасанды тоғанның жағала-уында ауыл тұрғындары үшін спорт және балалар алаңдарын, веложолдары бар де-малыс алаңдарын, жарығы бар серуендеу жолдарын, орындықтарды, шағын сәулет нысандарын, сондай-ақ шатырлармен, дәретханамен, киім ауыстыруға арналған ка-биналармен жабдықталған жайластырылған жағажайды орналастыра отырып, қысқа мерзімді демалыс аймағын ұйымдастыру ұсынылады. Жобамен жобаланатын саябақ ауданындағы тоғанның түбін міндетті түрде тазарту болжанып отыр.

Жоғарыда айтылғандай, өнеркәсіптік аймақты басым желдер раушанына сәй-кес, қазіргі уақытта Баймырза өзенінен су қорғау аймақтарында орналасқан және ай-тарлықтай санитарлық-қорғау аймақтарын ұйымдастыруды талап ететін кәсіпорын-дарды (ірі қара малдың сүт-тауарлы фермалары мен машина-трактор шеберханалары) шығару жоспарланған қоныстану аймағының шығыс, сондай-ақ оңтүстік-шығыс жа-ғынан дамыту ұсынылады.

Ауылдың шығыс бөлігінде, бірінші кезекте, жүргізілген бөлу бойынша 2 авто-машинаға арналған өрт сөндіру депосын салу көзделеді.

Қараөзек

Қараөзек ауылдық округінің әкімшілік орталығы болып табылатын Қараөзек ауылы Ақмола облысы Бұланды ауданының солтүстік бөлігінде орналасқан.

01.01.2020 жылға қарай Қараөзек ауылдық округінде 2010 адам, оның ішінде Қараөзек ауылында 984 адам тұрған.

Халықтың болжамды саны күрделі пайыз формуласы бойынша есептелген және мыналарды құрайды: бірінші кезекте - 1030 адам; есепті мерзімде - 1170 адам.

Қараөзек ауылы елді мекенді оңтүстік-шығыс жағынан шектейтін Қайрақты шағын өзенінің оң жағалауында орналасқан жинақы бір қабатты қоныс.

Кешенді бағалау нәтижесінде Қараөзек ауылын аумақтық дамыту мақсаттары үшін неғұрлым қолайлы аумақтар Қайрақты өзенінен су қорғау белдеуін, коммунал-дық, өндірістік объектілерден санитарлық-қорғау аймақтарын және коммуникация-ларды қорғау аймақтарын қоспағанда, қолданыстағы құрылыстың батыс және оңтүс-тік жағында, сондай-ақ оңтүстік-шығыс жағында орналасқандығы анықталды.

Ауыл шегінде үш функционалдық аймақ бөлінген: Қайрақты өзеніндегі қоныс-тану, өндірістік және қысқа мерзімді демалыс аймағы.

Ауылдың қоныстану аймағын үй маңындағы учаскелері бар бір қабатты құры-лыстың тікбұрышты кварталдарымен қалыптастыруды жалғастыру ұсынылады.

Жобада жаңа аумақтарды үй-жай үлгісіндегі тұрғын үйлермен салуды жүзеге

асыру ұсынылады. Бүкіл жобалау кезеңінде тұрғын үй қорының жалпы алаңы 9,9 мың м2, оның ішінде құрылыстың бірінші кезегіне - 2,61 мың м2 салу қажет.

Перспективада жұмыс істеп тұрған объектілерді ішінара қайта жаңарта отырып, сондай-ақ есептеулер мен нормативтік талаптар бойынша қажетті жаңа қызмет көр-сету объектілерін орналастыра отырып, қоғамдық орталықты одан әрі қалыптастыру көзделіп отыр.

Халыққа қызмет көрсету және шағын кәсіпкерлікті дамыту қолайлылығы үшін ауылдың шалғай бөліктерінде жаңа дүкендерді, қоғамдық тамақтандыру және тұр-мыстық қызмет көрсету кәсіпорындарын орналастыру ұсынылады.

Ауылға кіре берісте, Шолақ көшесіне шыға отырып, Қайрақты өзенінің жаға-лауында ауыл тұрғындары үшін қысқа мерзімді демалыс аймағын ұйымдастыру, онда спорттық және монша-сауықтыру кешендерін, дәмхананы, дүкенді, спорттық және балалар алаңдарын, демалыс алаңдарын және мерекелік халық іс-шараларын өткізуге арналған орындарды орналастыру ұсынылады.

Жоғарыда айтылғандай, басым желдердің раушанына сәйкес өнеркәсіптік ай-мақты қоныстану аймағының солтүстік жағынан дамыту ұсынылады.

Ауылдың солтүстік-шығыс бөлігінде, өндірістік және селитебтік аймақ ара-сында, Қайрақты өзеніне жақын жерде бірінші кезекте 2 автомашинаға арналған өрт сөндіру бекетін салу көзделеді.

Никольск ауылы

Даму және құрылыс салу схемасын әзірлеу (Бас жоспардың оңайлатылған нұс-қасы)

Даму және құрылыс салу схемасын әзірлеудің негізгі мақсаты (бас жоспардың оңайлатылған нұсқасы) с.Бұланды ауданының Никольское ауылы. Ақмола облы-сында жоспарлау құрылымының барлық элементтерін өзара байланыстыра отырып, халықтың тыныс-тіршілігінің қолайлы ортасын құру. Өндірістік-коммуналдық және сауықтыру-рекреациялық аймақтарды ұтымды функционалдық аймақтарға бөлу және орналастыру.

Никольск Бұланды ауданынан даму және құрылыс салу схемасын әзірлеу

Ақмола облысында келесі жобалық кезеңдер қабылданды:

* бастапқы жыл-2020 жыл;

* бірінші кезек-2026 жыл

* есептік мерзім - 2039 жыл;

* Халық саны - 01.01.2020 ж. жағдай бойынша 1542 адам,

*Нәтижесінде, Никольское а. жобалық халық саны

осы жобада техникалық-экономикалық есептеулер үшін қабылданған:

-2026 жылдың басында-1900 адам.;

-2039 жылдың басында - 2900 адам.

Қызмет көрсету жүйесі ҚР ҚЖ 3.01 11 2013 «қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және салу»

** Жобада орналастыру қарастырылған:

* Нысанның жалпы ауданы. аумақты құрайды 613га

* Жобаланатын аумақтың жалпы ауданы - 779 га құрайды

* Жеке тұрғын үй құрылысына арналған 225 учаске -69,8 га

* Жеке тұрғын үй құрылысына арналған 256 учаске (резервке)

* Жеке тұрғын үй құрылысына арналған 35 учаске ;

(2х. коттедждер) -7,4 га

*20-екі қабатты үйлер

* 2-мектепке дейінгі балалар мекемесі-140 орындық.

* ФАП. дәріхана.

* Жалпы қолданыстағы спорт залдары

* Азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар дүкендері

* Қоғамдық тамақтандыру және ҚТҚ кәсіпорындары

* 1,1 га 2 автомашинаның өрт сөндіру депосы.

Капитоновка ауылы

Ақмола облысы Бұланды ауданы Капитоновка с.даму және құрылыс салу схема-сын (Бас жоспардың оңайлатылған нұсқасын) әзірлеудің негізгі мақсаты жоспарлау құрылымының барлық элементтерін өзара байланыстыра отырып, халықтың тыныс-тіршілігінің қолайлы ортасын құру. өндірістік-коммуналдық және сауықтыру-рекре-ациялық аймақтарды ұтымды функционалдық аймақтарға бөлу және орналастыру.

Бұланды ауданы Капитоновка с. дамыту және салу схемасын әзірлеу

Ақмола облысында келесі жобалық кезеңдер қабылданды:

* бастапқы жыл -2020 жыл;

* бірінші кезек-2026 жыл

* есептік мерзім - 2039 жыл,

* Халық саны-01.01.2020 ж. жағдай бойынша 944 адам,

*Нәтижесінде Капитоновка а. жобалық халық саны.

осы жобада техникалық-экономикалық есептеулер үшін қабылданған

- 2026 жылдың басына-1100 адам,

-2039 жылдың басында-1900 адам.

Қызмет көрсету жүйесі білім беру мекемелерімен, мектепке дейінгі балалар мекеме-лерімен, денсаулық сақтау, сауда, қоғамдық тамақтану, спорт, мәдениет нысандары-мен және т.б. ұсынылған. ҚР БК сәйкес есептелген 3.01-11-2013 " қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және салу»

** Жобада орналастыру қарастырылған:

* Нысанның жалпы ауданы. аумақты құрайды 265га

* Жобаланған аумақтың жалпы ауданы 476 га құрайды

* Жеке тұрғын үй құрылысына арналған 196 учаске 26,2 га

* Блокталған екі қабатты үйлер үшін 32 учаске

үй жанындағы телімдермен -1,1 га

* 5-екі қабатты блокталған үйлер

*1-мектепке дейінгі балалар мекемелері - 140 орынға,

* ФАП. дәріхана

* Жалпы қолданыстағы спорт залдары

* Нарық кешені

* Азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар дүкендері

* Қоғамдық тамақтандыру және ҚТҚ кәсіпорындары

* 2 автомашинаның өрт сөндіру депосы -0,6 га.

Капитоновка с.

Ақмола облысы Бұланды ауданы Капитоновка с.даму және құрылыс салу схе-масын (Бас жоспардың оңайлатылған нұсқасын) әзірлеудің негізгі мақсаты жоспар-лау құрылымының барлық элементтерін өзара байланыстыра отырып, халықтың ты-ныс-тіршілігінің қолайлы ортасын құру. өндірістік-коммуналдық және сауықтыру-ре-креациялық аймақтарды ұтымды функционалдық аймақтарға бөлу және орналастыру.

Бұланды ауданы Капитоновка с. дамыту және салу схемасын әзірлеу

Ақмола облысында келесі жобалық кезеңдер қабылданды:

* бастапқы жыл -2020 жыл;

* бірінші кезек-2026 жыл

* есептік мерзім - 2039 жыл,

* Халық саны-01.01.2020 ж. жағдай бойынша 944 адам,

*Нәтижесінде Капитоновка а. жобалық халық саны.

осы жобада техникалық-экономикалық есептеулер үшін қабылданған

- 2026 жылдың басына-1100 адам,

-2039 жылдың басында-1900 адам.

Қызмет көрсету жүйесі білім беру мекемелерімен, мектепке дейінгі балалар ме-кемелерімен, денсаулық сақтау, сауда, қоғамдық тамақтану, спорт, мәдениет нысан-дарымен және т.б. ұсынылған. ҚР БК сәйкес есептелген 3.01-11-2013 «қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және салу»

** Жобада орналастыру қарастырылған:

* Нысанның жалпы ауданы. аумақты құрайды 265га

* Жобаланған аумақтың жалпы ауданы 476 га құрайды

* Жеке тұрғын үй құрылысына арналған 196 учаске 26,2 га

* Блокталған екі қабатты үйлер үшін 32 учаске

үй жанындағы телімдермен -1,1 га

* 5-екі қабатты блокталған үйлер

*1-мектепке дейінгі балалар мекемелері - 140 орынға,

* ФАП. дәріхана

* Жалпы қолданыстағы спорт залдары

* Нарық кешені

* Азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар дүкендері

* Қоғамдық тамақтандыру және ҚТҚ кәсіпорындары

* 2 автомашинаның өрт сөндіру депосы -0,6 га.

Алтынды, Қараөзек, Капитоновка, Никольск ауылдарын дамыту схемаларында (Бас жоспардың жеңілдетілген нұсқаларында) аумақты инженерлік дайындау мәселе-лері шешілді, Көлік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту, Төтенше жағдайлар кезеңінде қоршаған ортаны қорғау және елді мекенді қорғау мәселелері бойынша ұсыныстар берілді.

Бүгінгі күні «Ақмола облысы Бұланды ауданы Алтынды, Қараөзек, Капито-новка, Никольск ауылдарын дамыту және салу схемаларын әзірлеу (Бас жоспардың оңайлатылған нұсқалары)» жобалары қоғамдық тыңдауларда қаралды және барлық мүдделі мемлекеттік органдармен және ұйымдармен келісілді.

Жоғарыда баяндалғанға байланысты, Сізден «Ақмола облысы Бұланды ауданы Алтынды, Қараөзек, Капитоновка, Никольск ауылдарын дамыту және салу схемала-

рын әзірлеу (Бас жоспардың оңайлатылған нұсқалары)» жобаларын қарап, бекіту-леріңізді сұраймын.

Назарларыңызға рахмет!

по проектам «Разработка схем развития и застройки с. Алтынды,

с. Караозек, с. Капитоновка, с. Никольское Буландынского района

Акмолинской области

(упрощенные варианты генерального плана)».

Проекты «Разработка схем развития и застройки с.Караозек и с.Алтынды Бу-ландынского района Акмолинской области (упрощенные варианты генерального плана)» выполнены ТОО Проектный институт «Казгипроград» 1, согласно Догово-рам, соответственно, №№12 и 13 от 07 июля 2020 года, с. Никольское с.Капитоновка Буландынского района Акмолинской области выполнен ТОО «Проектная фирма «ГРАДО» (г. Алматы) на основании Договора № 08 от от 29.04.2020 г., № 09 от 29.04.2020 г. с ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» Буландынского района Акмолинской области

Главной целью разработки схем развития является определение долгосрочных пер-спектив социально-экономического и территориального развития сел, формирование их планировочной структуры, функционального градостроительного зонирования, принципиальных решений инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечива-ющих создание благоприятной среды обитания.

В проектах приняты следующие проектные периоды: исходный год - на 01.01. 2020 года; первая очередь строительства - 2025 г.; расчетный срок - 2035 г.;

Алтынды

Село Алтынды, являющееся административным центром Алтындынского сель-ского округа, расположено в восточной части Буландынского района Акмолинской области, в 30 км к юго-востоку от районного центра - г. Макинск.

На 01.01.2020 года в Алтындынском сельском округе проживало 1470 человек, в том числе в с. Алтынды - 830 человек.

Прогнозная численность населения расчитана по формуле сложных процентов и составит: на первую очередь - 870 чел.; на расчетный срок - 1000 чел.

Село Алтынды представляет собой одноэтажное поселение, компактно застроенное в центре и разрозненно в северной, восточной и южной частях.

Анализ прилегающих территорий показал, что для территориального развития селитебной зоны сел имеется ряд планировочных ограничений природного и антропогенного характера с санитарно-гигиеническими и экологическими условиями.

В результате комплексной оценки выявлено, что наиболее благоприятные территории для целей территориального развития села Алтынды расположены в западной и юго-западной части села, за исключением водоохранной полосы от р. Баймырза, а также от ее притока и прудов, санитарно-защитных зон от коммунальных, производственных объектов и зон охраны коммуникаций.

Архитектурно-планировочная структура и функциональное зонирование сел решены на основе сложившейся градостроительной ситуации и направлены на

создание наиболее оптимальной и благоприятной среды для проживания населения.

В пределах села выделены три функциональные зоны: селитебная, производ-ственная и зона кратковременного отдыха на реке Баймырза.

Селитебную зону села предлагается продолжать формировать прямоугольными кварталами одноэтажной застройки с приусадебными участками.

Проектом предлагается осуществлять застройку новых территорий жилыми домами усадебного типа. За весь проектный период необходимо построить 9,0 тыс. м2 общей площади жилищного фонда, в том числе на первую очередь строительства - 6,51 тыс. м2.

На перспективу намечается дальнейшее формирование существующего общественного центра с частичной реконструкцией существующих объектов, а также размещением здесь новых объектов обслуживания, необходимых по расчетам и нор-мативным требованиям.

При въезде в населенный пункт, на побережье р. Баймырза и искусственного пруда, предлагается организовать зону кратковременного отдыха для населения села с размещением в нем спортивных и детских площадок, площадок отдыха с устрой-ством велодорожек, прогулочных дорожек с освещением, скамьями, малыми архи-тектурными формами, а также обустроенным пляжем, оборудованным зонтиками, туалетом, кабинками для переодевания. Проектом предполагается обязательная очистка дна пруда в районе проектируемого парка.

Как было отмечено выше, промышленную зону, в соответствии с розой господ-ствующих ветров, предлагается развивать с восточной, а также с юго-восточной сто-роны от селитебной зоны, куда намечено вынести предприятия, находящиеся в насто-ящее время в водоохранных зонах от реки Баймырза и требующие организации зна-чительных санитарно-защитных зон (молочно-товарные фермы КРС и машино-трак-торные мастерские).

В восточной части села, на первую очередь, по произведенному отводу, преду-сматривается строительство пожарного депо на 2 автомашины.

КАРАОЗЕК

Село Караозек, являющееся административным центром Караозекского сель-ского округа, расположено в северной части Буландынского района Акмолинской об-ласти.

На 01.01.2020 года в Караозекском сельском округе проживало 2010 человек, в том числе в селе Караозек - 984 человека.

Прогнозная численность населения рассчитана по формуле сложных процен-тов и составит: на первую очередь - 1030 чел.; на расчетный срок - 1170 чел.

Село Караозек представляет собой компактное одноэтажное поселение, расположенное на правом берегу небольшой речки Кайракты, ограничивающей населенный пункт с юго-восточной стороны.

В результате комплексной оценки выявлено, что наиболее благоприятные территории для целей территориального развития села Караозек расположены с западной и южной стороны от существующей застройки, а также с юго-восточной стороны, за исключением водоохранной полосы от р. Кайракты, санитарно-защитных зон от коммунальных, производственных объектов и зон охраны коммуникаций.

В пределах села выделены три функциональные зоны: селитебная, производ-ственная и зона кратковременного отдыха на реке Кайракты.

Селитебную зону села предлагается продолжать формировать прямоуголь-ными кварталами одноэтажной застройки с приусадебными участками.

Проектом предлагается осуществлять застройку новых территорий жилыми домами усадебного типа. За весь проектный период необходимо построить 9,9 тыс. м2 общей площади жилищного фонда, в том числе на первую очередь строительства - 2,61 тыс. м2.

На перспективу намечается дальнейшее формирование общественного центра с частичной реконструкцией существующих объектов, а также размещением здесь новых объектов обслуживания, необходимых по расчетам и нормативным требова-ниям.

Для удобства обслуживания населения и развития малого предприниматель-ства предлагается размещение новых магазинов, предприятий общественного пита-ния и бытового обслуживания в удаленных частях села.

При въезде в село, с выходом на ул. Б Шолака, на побережье р.Кайракты, предлагается организовать парковую зону кратковременного отдыха для населения села с размещением в нем спортивного и банно-оздоровительного комплексов, кафе, магазина, спортивных и детских площадок, площадок отдыха и мест для проведения праздничных народных мероприятий.

Как было отмечено выше, промышленную зону, в соответствии с розой господ-ствующих ветров, предлагается развивать с северной стороны от селитебной зоны.

В северо-восточной части села, между производственной и селитебной зоной, недалеко от р. Кайракты, на первую очередь, предусматривается строительство по-жарного поста на 2 автомашины.

с.Никольское

Основной целью разработки схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) с .Никольское Буландынского района .Акмолинской области со-здание комфортной среды жизнедеятельности населения с взаимоувязанным разви-тием всех элементов планировочной структуры. рациональным функциональным зо-нированием и размещением производственно-коммунальных и оздоровительно-ре-креационных зон.

Разработкой схемы развития и застройки с Никольское Буландынского района

Акмолинской области приняты следующие проектные периоды:

*исходный год - 2020 год;

*первая очередь - 2026 год

*расчетный срок - 2039 год;

*Численность населения - на 01.01.2020 г. 1542 человек,

*В итоге, проектная численность населения с. Никольское

принятая для технико-экономических расчетов в данном проекте, составит:

-на начало 2026 г. - 1900 чел.;

-на начало 2039 г. - 2900 чел.

Система обслуживания представлена учреждениями образования , детскими до-школьными учреждениями, здравоохранения, торговли, общественного питания, объектами спорта, культуры и др , расчет которой произведен согласно СП РК 3.01 11 2013 «Градостроительство. Планировка и зaстройка городских и сельских населен-ных пунктов»

** Проектом предусматривается размещение:

*Общая площадь сущ. территории составляет -613га

*Общая площадь проектируемой территории составляет - 779 га

*225 -участка под индивидуальное жилищное строительство -69,8га

*256 -участка под индивидуальное жилищное строительство (под резерв)

*35 -участка под индивидуальное жилищное строительство

(2х.коттеджы) -7,4га

*20 -двух эт многоквартирные дома

*2 - детские дошкольные учреждения- на 140мест.

*ФАП. аптека.

*Спортивные залы общего пользования

*Магазины продовольственных и не продовольственных товаров

*Предприятия общественного питания и КБО

*Пожарное депо 2 автомашин 1,1га.

с.Капитоновка

Основной целью разработки схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) с.Капитоновка Буландынского района Акмолинской области со-здание комфортной среды жизнедеятельности населения с взаимоувязанным разви-тием всех элементов планировочной структуры. рациональным функциональным зо-нированием и размещением производственно-коммунальных и оздоровительно-ре-креационных зон.

Разработкой схемы развития и застройки с.Капитоновка Буландынского района

Акмолинской области приняты следующие проектные периоды:

*исходный год -2020 год;

*первая очередь - 2026 год

*расчетный срок - 2039 год,

*Численность населения - на 01.01.2020 г. 944 человек,

*В итоге, проектная численность населения с. Капитоновка.

принятая для технико-экономических расчетов в данном проекте, составит

-на начало 2026 г - 1100 чел,

-на начало 2039 г. -1900 чел.

Система обслуживания представлена учреждениями образования, детскими дошкольными учреждениями, здравоохранения, торговли, общественного питания, объектами спорта, культуры и др . расчет которой произведен согласно СП РК 3.01-

11-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских насе-ленных пунктов»

** Проектом предусматривается размещение:

*Общая площадь сущ. территории составляет 265га

*Общая площадь проектируемой территории составляет 476га

*196 -участка под индивидуальное жилищное строительство 26,2га

*32 -участка под блокированные двухэтажные дома

с приусадебными участками -1,1га

*5 -двух этажных блокированных дома

*1 - детские дошкольные учреждения- на 140мест,

*ФАП. аптека

*Спортивные залы общего пользования

*Рыночный комплекс

*Магазины продовольственных и не продовольственных товаров

*Предприятия общественного питания и КБО

*Пожарное депо 2 автомашин -0,6га.

Уважаемые депутаты!

В схемах развития (упрощенных вариантах генерального плана) с.Алтынды, с.Караозек с. Капитоновка, с. Никольское решены вопросы инженерной подготовки территории, даны предложения по развитию транспортной и инженерной инфра-структуры, по вопросам охраны окружающей среды и защите населенного пункта на период чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день проекты «Разработка схем развития и застройки с.АЛ-ТЫНДЫ, с.КАРАОЗЕК, с. Капитоновка, с. Никольское Буландынского района Акмо-линской области (упрощенные варианты генерального плана)» рассмотрены на об-щественных слушаниях и согласованы со всеми заинтересованными государствен-ными органами и организациями.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас рассмотреть и утвердить проекты «Раз-работка схем развития и застройки с.Алтынды , с. Караозек,

с. Капитоновка, с. Никольское Буландынского района Акмолинской области (упро-щенные варианты генерального плана)».

Спасибо за внимание

Страница создана: 21.02.2022 11:25
Страница обновлена: 21.02.2022 11:25
Просмотров: 108

Текст